STUDIEFORBUNDET AOF NORGE AVD NORDLAND

Established in 1931
AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons-og arbeidsliv og tilbyr opplæring ot utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud. I tillegg har vi opplæring for våre medlemsorganisasjoner. Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi er tilstede på nasjonalt nivå og i lokalsamfunnet.

Contact us

http://www.aof.no/nordland
Company location
null, Bodø, null, Norway